Då vi är samma personal som arbetar i företagen

Bil & glasdesign AB och Security Glass Systems AB

är det vanligt att vi svarar med fel företagsnamn

i telefonen.

 

 

 

Enklast når ni oss alltid på:

08-702 14 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security Glass Systems AB

Ellipsvägen 5

141 75 Kungens Kurva

 

Org nr 556382-0041

 

Telefon:

08-641 52 00

 

Mail: info@sgsab.se

 

 

 

 

 

 

 

                          Security Glass Systems AB, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva   info@sgsab.se  08-641 52 00