Verksamhet och historik

 

Företaget grundades 1989 och är därmed ett av de äldsta och mest erfarna solfilmsföretagen i landet.

Verksamheten har alltid drivits på ett sådant sätt att miljö och kvalitet satts i främsta rummet. I och med detta har våra kunder alltid varit nöjda och fått ett gott miljöval på köpet. Vi har över 20 år med nöjda kunder i bagaget och har för avsikt att fortsätta i samma anda.

Under sommaren 2010 förvärvades företaget av Bilglas Design AB, som i sin tur har några av landets absolut bästa solfilms- och dekormontörer på fordon i sin verksamhet. Förvärvet av Security Glass systems AB ser man som ett sätt att kunna ta bättre hand om de redan befintliga fastighetsfilmskunderna och utöka den verksamheten ytterligare.

Security Glass Systems AB borgar för god kvalitet och professionellt utförda installationer där utbildning och erfarenhet går hand i hand med dina önskemål som kund, våra kunder kan känna sig trygga genom hela installationsprocessen.

Vi hälsar våra kunder välkomna, nya som gamla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                          Security Glass Systems AB, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva   info@sgsab.se  08-641 52 00