Säkerhetsfilm till alla fastigheter

Glas är ett vackert och allt vanligare inslag i vår vardagsmiljö. Glas skapar spännande arkitektur och ger ljus och rymd. Men glas kan också medföra stora risker. Glas som krossas, genom olyckshändelse eller medvetet våld, åstadkommer en kaskad av vasst splitter. Glas är också en frestande väg in för tjuvar. En installation av skydds & säkerhetsfilm eliminerar riskerna inom dessa områden.

 

 

Säkerhetsfilm är ett transparent laminat i en- eller flerskikts polyester. Filmen kan monteras på insidan av alla typer av glas. Filmen förstärker glaset genom att absorbera och sprida kraften av ett slag eller en stöt. Även om glaset spricker håller säkerhetsfilmen glaset intakt i en enda bit.


 

Hindra tjuven.

Glas är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönstren som oftast är den svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet när en tjuv vill göra en snabb "smash & grab" kupp eller ta sig in i butiken, kontoret eller villan. Med det osynliga skyddet  möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder ~ Men det splittras inte och det hålls kvar i karmen.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än tjuven planerat och i de allra flesta fall stoppar säkerhetsfilmen tjuven helt. Därför är säkerhetsfilm, som enda skydd, eller i kombination med kross- eller vibrationssensorer på glaset, det viktiga komplement som gör skalskyddet ännu mer pålitligt.

               

Butiker

Ett krossat fönster. Allt av värde är stulet. Glassplitter i hela lokalen. Kostnader och besvär. Tyvärr ett alltför vanligt scenario. Säkerhetsfilm i kombination med larm och andra stödldskydd minskar risken för att drabbas. Säkerhetsfilm kan också användas för att skydda montrar och diskar inne i butiken.

På köpet ger säkerhetsfilm desstom ett effektivt UV-skydd. Säkerhetsfilmen stoppar 98% av UV-strålningen, vilket betyder att varor och inredning inte bleks lika fort.

Ett komplett program.

Genom våra leverantörer har vi tillgång till marknadens bredaste sortiment.. Åtta helt klara och fyra tonade laminat. Från tunna enkellaminat för personskydd till kraftiga flerskiktslaminat för intrångsskydd. Därför är det klokt att före varje beställning träffa vår återförsäljare för en grundlig analys av behov och förutsättningar. Då kan han leverera säkerhetsfilm med rätt konfiguration och med de rätta egenskaperna för varje enskild kund. Säkerhetsfunktionerana kan dessutom kombineras med såväl solskydd som insynsskydd. Den unika bredden i sortimentet betyder att säkerhetsfilm kan skräddarsys för varje miljö och behov.
För motstånd mot tung stöt (personskydd) godkändes säkerhetsfilmen i samtliga tre klasser: F 1, F 2 och F3 . Förmågan att motstå hård stöt (inbrottsförsök med hårda verktyg) godkändes filmen i samtliga tre klasser: A 1, A2 och A3.

Klara eller tonade filmer som ger splitterskydd och omvandlar befintligt fönsterglas till skyddsklassade glas.

Godkända enligt EU's klassificering EN 12600 och EN 356 (P1A-P5A).

 

Namn Filmtyp Tjocklek Klassificering
Sec 02 Splitterskyddsfilm 0,08 mm SS EN 12600 3B3
Sec 04 Splitterskyddsfilm 0,15 mm SS EN 12600 2B2
AG 04 Antigrafittifilm 0,15 mm
AG 07 Antigraffitifilm 0,23 mm   
Sec 07 Säkerhetsfilm 0,23 mm SS EN 12600 1B1
Sec 08 Säkerhetsfilm 0,25 mm SS EN 12600 1B1
Sec 11     Säkerhetsfilm 0,34 mm

SS EN 356 P2A

 

Vi kompletterar alla våra säkerhetsfilmer med Limfog Dow Corning 995.
DC 995 är ett enkomponents silikonbaserat strukturlim som härdar till ett mycket starkt elastiskt gummi. Med Limfog DC995 får man ett väldigt bra resultat med att få rutorna att vara kvar i bågen vid upprepad åverkan.
 
Fogen måste läggas (tjockt) ca 8-10 mm in på glaset och upp på bågen/karmen för att uppnå det bästa resultatet.

 

 

 

 

 

 

Marknadens bästa garanti.

Säkerhetsfilmen installeras med marknadens bästa garanti. Garantin för all skydds- och säkerhetsfilm som monteras på insidan av glaset gäller i 10 år.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Inga splitterskador.

Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla varor och dyrbar utrustning.

Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm spricker - men inte i en kaskad av vasst och farligt splitter. Säkerhetsfilm är ett pålitligt skydd mot glasskador vid oväder, naturkatastrofer, upplopp och terrordåd. Säkerhetsfilm minimerar risken för skador och kostnader orsakade av kringflygande glas.

 

Skolor

Det som börjar som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts tyvärr också ofta för vandalism och inbrott. GlassGard är det kostnadseffektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.

 

Kontor

Stora glasytor blir allt vanligare i kontorsmiljöer. Det ger ljus och en skön känsla av rymd. En förstärkning av glasytorna med säkerhetsfilm ger dessutom en säkrare arbetsmiljö.


Varken medarbetare, inredning eller känslig utrustning riskerar att skadas av glassplitter. Samtidigt höjs skyddet mot ovälkomna gäster.

 

 

Industrier

Många industrier jobbar med explosiva material eller med maskiner som arbetar under högt tryck. Laminerat säkerhetsglas, med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas, har hittills varit det vanligaste skyddet i sådana arbetsmiljöer Men vid en kraftig explosion kan glassplitter fortfarande flyga från baksidan av ett lamell glas. En enkel montering av säkerhetsfilm på baksidan av glaset är det bästa sättet att öka personalens säkerhet mot sådana olyckor. Säkerhetsfilmen ger maximalt skydd mot skador orsakat av glassplitter.

 

                          Security Glass Systems AB, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva   info@sgsab.se  08-641 52 00