UV film och UV Museum film

Skydd Mot Ultraviolett Strålning

 

Solskyddsfilmer innehåller UV-filter som nästan helt absorberar ultraviolett strålning som når fönster och glasdörrar. Såväl ultraviolett strålning som synligt ljus (framför allt i den vita och blå våglängdsområdet) är en starkt bidragande orsak till blekning av golv, mattor, draperier och andra inredningsobjekt i bostäder och på arbetsplatser. Solskyddsfilm kan flerfaldiga färglivslängden hos föremål som utsätts för solljus.

Det är emellertid inte bara solinstrålningen som bidrar till blekning. Följande faktorer utgör gemensam orsak till blekning av färger:

 

 

 

                                                      

 

 

Rent praktiskt kan det finnas följande tilläggsorsaker:

   - Otillräcklig ventilation i skyltfönstret

  - Spotlights, halogenlampor och lysrör som avger ultravilett strålning

Ultraviolett Strålning reflekteras av fasta material som byggnader, gator och träd. Därför kan även affärslokaler som ligger i skugga ha problem med blekning.

 Klart enkelglas (3-6 mm) filtrerar bort 23-28 % av den ultravioletta strålningen. Isolerglas är något effektivare, här filtreras 36-42% bort. Solskyddsfilmer eliminerar 98-99 % av den ultravioletta strålningen (i våglängdsområdet mellan 300 och 380 nanometer).

 Olika typer av klarglas eliminerar 13-29 % av solens värmestrålning. Solskyddsfilm eliminerar upp till 80 % av solens värmestrålning.

 Skyddsfilm för minskning av värme- och ljusinstrålning kan levereras klar, tonad, reflekterad eller halvreflekterande, i olika färger och nyanser.

 Solskyddsfilm kan dämpa de tre faktorerna värmestrålning, synligt ljus och framför allt UV-strålning, och räknas som den effektivaste produkten för att undvika blekning av material.

 Ingen solskyddsprodukt kan fullständigt eliminera problemet med blekning. Solskyddsfilm erbjuder emellertid maximalt skydd mot ultraviolett strålning, värme och solljus. För UV-skydd i högre våglängdsområden kan vi även leverera våran specialfilm ”UV Museum Film 200 SR PS”.

 För att ytterligare minska blekningsproblemet kan man efter installation av sol- och skyddsfilmer kontrollera värmekällor och artificiella ljuskällor i lokalen. Då det gäller neonrör har det visat sig effektivt att göra rör av splitterskyddsfilm och skjuta dessa över neonrören i samband med installationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Security Glass Systems AB, Ellipsvägen 5, 141 75 Kungens Kurva   info@sgsab.se  08-641 52 00

 

Ultraviolett strålning

 

Synligt ljus

 

Värme och fukt

 

Kemiska ångor

 

Materialålder

 

Materialkvaliet